Wednesday, 12 January 2011

Literature and scouces for inspiration:

  • Mäkelä, Anna, Puustinen Liina, Ruoho Iiris (toim) 2006 Sukupuolishow. Johdatus feministiseen mediatutkimukseen. Gaudeamus
  • Herkman, Juha, (2007) Kriittinen mediakasvatus. Osuuskunta vastapaino
  • Harcourt Wendy (toim.) 1999, Women@internet, Creating new cultures in cyberspace. London.
  • Kantola, Anu, Moring, Inka, Väliverronen, Esa (toim). (2003). Media-analyysi. Testistä tulkintaan. Palmia.
  • Kinnunen Taina, Puuronen Anne (toim.) (2006) Seksuaalinen ruumis, kulttuuritieteeliset lähestymistavat (Luku III Kuluttajan katse) Gaudeamus.
  • Vänskä Annamari, 2006, Vikuroivia vilkaisuja. Ruumis, sukupuoli, seksuaalisuus ja visuaalisen kulttuurin tutkimus. Taidehistoriallisia tutkimuksia 35. Helsinki.
  • Wirman Hanna, Näkökulma naispelaajuuteen. Naiset osallistujina (2006) Teoksessa: Inkinen, Karkulehto, Mäenpää, Timonen, Minne matka luova talous? Rajalla, Oulu.
  • Töyry, Maija, Varhaiset naistenlehdet ja naisten elämän ristiriidat. Neuvotteluja lukijasopimuksesta"Väitöskirja Helsingin yliopisto, Viestinnän laitos, Viestinnän julkaisuja 10, 2005. Gummerus Kirjapaino Oy.
  • Butler, Judith, Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity, 1990 (suom. Hankala sukupuoli: feminismi ja identiteetin kumous, Gaudeamus 2006)
  • Oksala Johanna, Werner Laura (toim.) 2005. Feministinen tietäminen. Gaudeamus

No comments:

Post a Comment